Bakterie Origami

Szczep bakterii E.coli zwany Origami został stworzony przez biotechnologów w celu poprawy fałdowania (folding) białek wytwarzanych przez te bakterie. Szczep Origami posiada mutacie w genach: reduktazy tioredoksyny (trxB) oraz reduktazy glutationu (gor). Mutacje w tych genach sprawiają, że cytoplazma (wnętrze komórek) bakterii ma bardziej utleniający charakter co pomaga w tworzeniu mostków siarczkowych w białkach. W kolei utworzenie poprawnych mostków siarczkowych wewnątrz białek istotnie wpływa na jego fałdowanie, a w konsekwencji na aktywność biologiczną białka.

Zastosowanie szczepu Origami pozwala na uzyskanie nawet 10 razy więcej aktywnego białka, które wymagają utworzenia wiązania disiarczkowego w celu prawidłowego sfałdowania, w porównaniu do klasycznych szczepów.

Na bazie szczepu Origami, przez kolejne modyfikacje genetyczne, stworzono kolejne szczepy: Origami B oraz Origami 2 z kolejnymi przydatnymi cechami przy produkcji białek rekombinowanych.