Gość specjalny / Special guest

Shoko Aoyagi jest członkiem i instruktorem Nippon Origami Association (Japońskie Stowarzyszenie Origami), Brytyjskiego Stowarzyszenia Origami (BOS), Holenderskiego Stowarzyszenia Origami oraz Węgierskiego Towarzystwa Origami. Urodziła się w Japonii. Jest bardzo inspirującym i kreatywnym nauczycielem. Na sztukę origami patrzy z bardzo ciekawej perspektywy.

Przez siedem lat pracowała jako Concept Designer i producent reklam w Tokio. Od 1998 roku prowadzi warsztaty Origami w Sydney w ECHO Neighbourhood Centre, szkołach podstawowych, przedszkolach, Waverley Library, Waverley Woollahra Arts Centre, Aged Care, Better Hearing Australia, The University of New South Wales oraz Art Gallery of NSW. W 2004 roku prowadziła warsztaty Origami w Operze w Sydney z okazji święta sztuki azjatyckiej.

Jest znana w całym świecie origami. Jej pracowite życie zawodowe w Australii poświęcone było publikowaniu, nauczaniu origami i występom telewizyjnym. Australijczycy lubią wesołe usposobienie. Popularność Shoko w ogólnopolskiej telewizji wynikała z tego, że jej zwierzęta origami zawsze wyglądały na szczęśliwe. Stworzyła stale rosnącą liczbę australijskich postaci z buszu, które były kochane przez dzieci i tych, którzy szukają nowych doznań kulturowych / artystycznych.

Opuściła Australię, ale jest zachwycona, że mogła wrócić do Japonii, gdzie planuje połączyć swoje australijskie kreacje (modele) z klasycznym japońskim stylem. To będzie coś wartego zobaczenia!

http://www.shoko-origami.com

Shoko Aoyagi is a member and tutor of the Nippon (Japan) Origami Association, British Origami Society, Origami Society Netherlands and Hungarian Origami Society. She was born in Japan. She is a very inspiring and creative teacher. She takes an original perspective to origami art.

She worked as a Concept Designer and Producer on commercials for seven years in Tokyo. Since 1998, she has led Origami workshops in Sydney at ECHO Neighbourhood Centre, primary schools, kindergartens, Waverley Library, Waverley Woollahra Arts Centre, Aged Care, Better Hearing Australia, The University of New South Wales and Art Gallery of NSW. In 2004, she led the Origami workshop at the Sydney Opera House to celebrate Asian Arts.

She is an internationalist in the Origami world. Her busy working life in Australia was devoted to publishing, teaching & television appearances. Australians like a light-hearted approach and it was said that Shoko’s popularity on national television was because her origami animals always looked happy. She created an ever-increasing number of Australian bushland figures that were loved by children and those looking for new cultural experiences.

She has left Australia now but is delighted to be back in Japan where she plans to mix her Aussie bush creations with a classical Japanese style. We can’t wait to see what she comes up with!

http://www.shoko-origami.com

<-Wróć / <-Back